نمیدونمنمیدونم چرا خوب نمیشه این حال ِ بد...

از ذهنم نمیره بیرون

هیچیییییی

حالم خوب نیست

ذهنم داره منفجر میشه

خسته شدم از بس اینورو اونورو زیرو رو کردم

چشم دوختم به چیزی ک نمیدونم چیه حتی

منتظر چیزیم ک نمیدونم چیه

...

نمیدونم دوسشون داشته باشم یا نه

خسته شدم!!


برنامه کلاسامو دیدم

وحشتناکه

خدا ازشون نگذره!!!


فصل جدید داره شروع میشه

منبع اصلی مطلب : سیاهه های سپید
برچسب ها : نمیدونم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : حال بد و فصل جدید!!